Transformatie Kwakelhuis

Landscheiding Den Haag

Kluskavels Juno blok Den Haag

Zorgwoningen Meerleven

Trefcentrum “De Duinpan”

Zorgwoningen Leiderdorp