Over as-K

Het bureau as-K is opgericht in 2008 door Wim Kristel (1962). Wim heeft ruim 30 jaar ervaring als architect bij diverse bureaus, waaronder Atelier PRO te Den Haag en OK architecten te Hoofddorp. Bij dit laatste bureau is hij vanaf 2005 naast architect ook directeur geweest. In as-K wil Wim zijn ervaring aanwenden om projecten met een hoog ambitie niveau te realiseren. Het hoge ambitieniveau wordt ook in de uitwerking van de plannen gewaarborgd door samenwerking met diverse professionele ingenieursbureaus.

Visie

as-K zoekt oplossingen door heldere vragen te stellen, omdat goede vragen hun eigen antwoord impliceren. Herkenbare architectuur, waarin de functie van het gebouw en de stedenbouwkundige situatie centraal staan. Het ontwerpen is een zoektocht naar de essentie van de vraag, waarbij maatschappelijke relevantie nadrukkelijk van belang is. Functionele overwegingen leiden niet achteraf tot concessies aan de architectonische en ruimtelijke beleving, maar verrijken het ontwerp vanaf de eerste schets: evenwichtige architectuur met een eigen karakter.

as-K bouwt graag met u!

Filosofie

as-K omdat iedere plek zijn eigen vragen stelt.

Het Piazza dell Amfiteatro in Lucca laat zien dat iedere plek een eigen verhaal vertelt. Waar ooit het Romeinse Amfitheater stond, is in de loop der eeuwen een intiem plein ontstaan. Door te zoeken naar de vraag van iedere plek, zal een ontwerp als vanzelfsprekend worden ervaren.

as-K omdat goede vragen antwoorden impliceren

Lake Washington Floating Bridge bij Seattle (VS). Door de heldere vraag om een oever verbinding ontstond een veel betere oplossing dan wanneer er simpelweg om een brug was gevraagd. Door heldere analyse van de vraag, zoeken wij naar de beste oplossing voor iedere opgave.

as-K omdat de samenleving vragen stelt

Architectuur schept de ruimtelijke randvoorwaarden voor de samenleving. De architectuur moet daarom dienstbaar zijn aan de maatschappelijke behoefte: door goede inleving in de samenleving, ontstaat een maatschappelijk relevant ontwerp. De mens staat centraal, de architectuur is dienstbaar aan mens en maatschappij.

Samenwerkingen

SUM+ architecten

Het waarborgen van de continuïteit en de kwaliteit van uw projecten is voor as-K van essentieel belang. as-K heeft hiervoor een strategische partner gevonden in SUM architecten, een gerenommeerd bureau in Hilversum. Door periodiek overleg zijn wij op de hoogte van elkaars vorderingen en kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Indien mogelijk en noodzakelijk werken wij projecten ook samen verder uit.

 

Bureau LUX

De samenwerking met Bureau Lux uit Amsterdam bestaat uit het gezamenlijk uitvoeren en uitwerken van plannen, vooral in de woningbouw. Deze samenwerking maakt het ook mogelijk om grotere projecten samen aan te pakken en de krachten te bundelen.

 

LMV bouw+kundig

LMV uit Schiedam is een bouwtechnisch adviesbureau dat de technische uitwerking van plannen geheel of gedeeltelijk uitvoert. Alle uitwerkingen geschieden in 3D, waardoor de moderne technieken volledig kunnen worden ingezet om de kwaliteit van de technische uitwerking tot en met de uitvoeringsfase zeer hoog te houden. Daarnaast biedt deze samenwerking de mogelijkheid om ook na oplevering een gebouwmodel te leveren voor beheer en onderhoud.