Een ontwerp voor een concept voor beschermd wonen, voor allerlei doelgroepen. Groepswoningen voor ouderen, groeps- of zelfstandige woningen voor mensen met een meervoudige beperking, seniorenwoningen. De woningen groeperen rond een gemeenschappelijke binnen/buiten ruimte waar mensen beschermd en veilig kunnen verblijven. Deze ruimte is verbonden met het openbaar gebied. In de plint is plaats voor openbare functies en eerste lijn zorgvoorzieningen die zowel van buiten als van binnen/buiten kunnen worden bereikt, het gebouw fungeert als een wijkvoorziening. Momenteel wordt met diverse partijen gezocht naar een locatie voor realisatie van dit unieke gebouw.

Aantal Concept voor beschermd wonen, met aanvullende functies
Groepswoningen, appartementen, verpleging, commerciƫle ruimtes etc
Ontwerp 2008-2013