Een ontwerp voor zorgwoningen voor senioren op de plek van het bestaande verzorgingshuis. Nadat in een eerder stadium achter het bestaande verzorgingshuis een nieuwe verpleeghuis voorziening is gerealiseerd, ontstaat op de plaats van het oude verzorgingshuis ruimte voor 27 zorgwoningen. Het ontwerp sluit aan bij de bijzondere locatie met een hoogte accent aan de waterpartij waar de bewoners volop van het wijdse uitzicht kunnen genieten. Naar achter langs de straat sluit het plan aan op de kleinere schaal van het achterliggende woongebied.

Naam Seniorenwoningen Meerleven
Locatie Witte de Withlaan Bennebroek
Status locatieonderzoek
Differentiatie 27 huurwoningen t.b.v. senioren
architectuur architectuurstudio Kristel
Opdrachtgever Woonzorg Nederland