Een woongebouw op de hoek Galgenweg – Grote Houtstraat in. Het gebouw vormt een scharnier, waardoor de twee straten worden verbonden. De uiteinden worden gevormd door stenen volumes, die door een houten element worden verbonden. De hoogte van de bebouwing sluit aan de einden aan op de bestaande bebouwing, op de hoek wordt een extra hoogteaccent geïntroduceerd. De hoek krijgt daardoor meer zeggingskracht en wordt een herkenningspunt binnen de wijk.

Opdrachtgever Pre Wonen
Aantal 10 eengezinswoningen
7 appartementen
10 appartementen beschermd wonen
Soort Invulling woningbouw
Adres Galgenweg
Plaats Beverwijk
Aannemer Van Lith Bouw
Ontwerp 2003 – 2006
Realisatie 2008