architectuurstudio Kristel | Visie | architectuurstudio Kristel

Visie


as-K zoekt oplossingen door heldere vragen te stellen, omdat goede vragen hun eigen antwoord impliceren. Herkenbare architectuur, waarin de functie van het gebouw en de stedenbouwkundige situatie centraal staan. Het ontwerpen is een zoektocht naar de essentie van de vraag, waarbij maatschappelijke relevantie nadrukkelijk van belang is. Functionele overwegingen leiden niet achteraf tot concessies aan de architectonische en ruimtelijke beleving, maar verrijken het ontwerp vanaf de eerste schets: evenwichtige architectuur met een eigen karakter.